Ekipno Prvenstvo Srbije u Dečijoj atleticiTakmičenje je održano u subotu 09.februara 2019. godine, u ATLETSKOJ DVORANI  u Beogradu, u organizaciji ASS. Takmičenje je trajalo od 13.00 do 16.00 uključujući i deo proglašenja pobednika

   Nastupilo je 229 takmičara iz 10 klubova koji su ostvarili plasman u finalni deo takmičenja nakon održanih kvalifikacionih takmičenjima u Vojvodini, Centralnoj Srbiji i Beogradu. Kroz kvalifikaciona takmičenja učestvovalo je više od 400 polaznika atletskih škola u četiri uzrasta 2011 i mlađi, 2010., 2009., i 2008.

Pre početka takmičenja održan je tehnički sastanak gde su rukovodioci ekipa potvrdile poimenične prijave. Usaglašene su propozicije za takmičenje i dogovoreni detalji oko primene pravila. Pripremljena su obaveštenja ekipama, napravljena okvirna satnica takmičenja i raspored borilišta, kao i ostala neophodna dokumenta.
Tabele sa nezvaničnim rezultatima vođene su na samom takmičenju u vidno obeleženom prostoru u okviru borilišta.
Borilišta su bila pripremljena za takmičenje. Organizator je obezbedio potrebne rekvizite za svaku disciplinu.
Zagrevanje se održavalo na glavnom terenu, svi učesnici zajedno su zagrevali, što je ostavilo lepu sliku o čitavoj manifestaciji.
Angažovan je zvanični spikera, tako da je koordinator dečije atletike samo obaveštavao ekipe kod promene poligona za novi krug takmičenja. 
Organizator je obezbedio prisustvo dežurnog lekara na takmičenju, koji nije imao puno posla.
Suđenje su obavile sudije koje su sprovele i kvalifikaciono takmičenje u Beogradu, uz prisustvo dvoje sudija iz Kruševca. Prisutan je bio dovoljan broj sudija koje su sa manjim grešakama korektno obavili svoj zadatak.
Angažovan je i fotograf na takmičenju tako da su svi učesnici imali mogućnost da naprave fotografije za svoje sportske albume.
Ukupan utisak nakon održanog takmičenja je da od uvođenja ovakvog takmičenja u Propozicije ASS ove godine bilo manje interesovanje za ovaj vid takmičenja kod klubova u sva tri regiona. Neophodno je pokrenuti veću kampanju širom Srbije kako bi se znatvo povećao broj ekipa u jesenjem delu. Takođe, neophodno je da se veći broj klubova uključuje u ovaj projekat IAAF i ASS, a to se može postići nabavkom zvanične opreme i rekvizita za Dečiju atletiku i edukacija mladih trenera koji su zainteresovani za uključenje u projekat. Nažalost, određen broj klubova koji su prošli sistem seminara i dobili opremu i dalje se ne odazivaju pozivima i ne učestvuju na takmičenjima.
Predlažem Takmičarskoj komisiji ASS da se rezulatati takmičenja proglase službenim.

Rezultate možete preuzeti ovde.


Goran Begović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalendar atletskih takmičenja izvan stadiona u Republici Srbiji u 2023. Godini

Statistika u Nacionalnom sportu RS

Kalendar Takmičenja 2024

Publikacija SAS 2023

Rezultati po starosnim kategorijama 2023

Razno

  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • Baner
  • hbc-ns

Medijski prijatelji SAS

  • Baner
  • Radio S
  • Radio S